Home

Krattfiol

  Viola mirabilis
Early Dog-violet
Forskelligblomstret Viol
Underviol
Lehto-orvokki
Foto Kristin Vigander Oslo Ekeberg april 2005 Foto Kristin Vigander Oslo Ekeberg april 2005 Foto Kristin Vigander Oslo Ekeberg april 2005
   
Latinsk navn Viola er et gammelt romersk navn, mirabilis = vidunderlig
Familie Fiolfamilien
Karakteristika Flerårig. Om våren kommer store, blanke, hjerteformete blad som ofte er bredere enn de er lange, og blekt fiolette, velluktende blomster fra den mørke jordstengelen. Noen ganger også fra de nederste bladhjørnene på stengelen. Siden kommer stengler med blad og kleistogame blomster (kleistogam = om blomster som ikke åpner seg).Stive hår på stengel og på bladskaft bortsett fra en (oftest flat) side.
Utbredelse  
Andre som ligner Marsfiol, engfiol, myrfiol
 
    Foto Kristin Vigander Jar april 2019
 
   
Foto Kristin Vigander Jar april 2019