Home

Krusfrø

  Selinum carvifolia
Cambridge milk-parsley
Foto Kristin Vigander Bjørkøya, Langesund TE juli 2004
 

Krusfrø er rødlistet nær truet (NT) 2022

Latinsk navn  
Familie Skjermplantefamilien
Karakteristika Flerårig. Stengel snau (= uten hår), tett med kvasse kanter. Bladfliker smale, fint tannete, med hvite spisser. Øvre bladslirer 1-2 cm lange, Skjerm med 10-20 stråler. Småsvøp med linjeformete blad.
Størrelse 40-100 cm
Andre som ligner Mjølkerot
Utbredelse Ganske sjelden på frisk, næringsrik jord.
 

 

    Foto Kristin Vigander Øvre Eiker mai 2016