Home

Kruskattost

  Malva verticillata var. crispa
Chinese mallow
Foto Kristin Vigander Øra sept 2005    
  Den virtuelle flora
Latinsk navn Malva = bløtgjørende,
Familie Kattostfamilien
Karakteristika Krusete blad.
Størrelse 30-80 cm
Andre som ligner Rosekattost.
Utbredelse