Home

Krypbeinurt

  Ononis spinosa ssp procurrens
Common restharrow
Mark-Krageklo
Puktörne
Rento-orakko
Foto Kristin Vigander Øland juni 2009 Foto Kristin Vigander Øland juni 2009 Foto Kristin Vigander Øland juni 2009
 

Krypbeinurt er rødlistet som sterkt truet (EN) 2022

Latinsk navn spinosa = tornet
Familie Fabaceae - ertefamilien
Karakteristika Noe forvedet med liggende eller opprette, myke kvister.
Størrelse 20-60 cm
Andre som ligner Tornbeinurt
Utbredelse og voksested I Norge Fra først av trolig innkommet med ballast, nå bufast på baserik grunn. Sjelden. ØF Hvaler og Fredrikstad, AK Oslo, BU Øvre Eiker langs kysten til Farsund. SF Vågsøy.
 
Foto Kristin Vigander Sverige Østergøtland juli 2013 Hvit variant Foto Kristin Vigander Sverige Østergøtland juli 2013 Foto Kristin Vigander Sverige Østergøtland juli 2013