Krypjonsokkoll

Home Ajuga reptans
Bugle
Foto Kristin Vigander Nittedal juni 2005 Foto Kristin Vigander Nittedal juni 2005 Foto Kristin Vigander Nittedal juni 2005
  Den virtuelle flora
Latinsk navn  
Familie Leppeblomstfamilien
Karakteristika Flerårig. Stengel opprett, grov og ugrenet. Lange overjordsutløpere fra grunnen. Blomsterstand tettbladet. Blomster ofte med store, fargete støtteblad. Krone blå (sjelden fiolett eller hvit), med en svært kort overleppe, sitter på etter at den er visnet. Pollenknapper stikker ut av blomsten.
Størrelse 5-25 cm
Andre som ligner Jonsokkoll. På jonsokkoll er øvre støtteblad lengre enn blomsten, og stengelen er hårete rundt øverst. Hos krypjonsokkoll er øvre støtteblad kortere enn blomstene, og stengelen har hår på to sider.
Utbredelse Trolig hjemmehørende i skogkanter og fuktig skogseng i Oslo og Nittedal.
 
Foto Kristin Vigander Brevik juni 2005 Foto Kristin Vigander Lysakerelva juni 2013 Foto Kristin Vigander Como Italia juni 2011