Home

Krypkvein

  Agrostis stolonifera
Creeping bent
Foto Kristin Vigander TE Kragerø (Schweigaardsholmen) juli 2007
Bestemt av Kåre Homble
Foto Kristin Vigander ST Hitra juli 2011 Foto Kristin Vigander NO Kjerrinøy juli 2006
   
Latinsk navn  
Familie Poaceae - gressfamilien
Karakteristika

Matter med krypende overjordsrenninger som er forgrenet og rotslår, og som kommer ut innenfor slirene (intravaginalt), og opprette skudd som kommer ekstravaginalt. Underjordsrenninger mangler. Strå knebøyd, ofte grenet. Blad smale (2-8 mm) og flate. Slirehinne 2-5 mm lang, spiss. Topp gulgrønn til brunfiolett, sammenknepet etter blomstringen. Grener oftest rue, ialle fall rett under småaksene. Inneragn uten snerp.

Størrelse 10-80 cm
Andre som ligner  
Utbredelse Strandeng, sjø- og elvestrand, veikanter, av og til på rikmyr. Vanlig langs hele kysten til Finnmark og i lavlandet sørpå, mer sjelden inne i landet. Opp til ca 1000 m
 
Foto Kristin Vigander NO Kjerrinøy juli 2006 Foto Kristin Vigander NO Kjerrinøy juli 2006 Foto Kristin Vigander ST Hitra juli 2011