Home

Krypsivaks

Trichophorum pumilum
Foto Kristin Vigander OP Folldal august 2012 Foto Kristin Vigander OP Folldal august 2012 Foto Kristin Vigander OP Folldal august 2012

Krypsivaks er rødlistet sterkt truet (EN) 2022

Latinsk navn  
Familie Cyperaceae - starrfamilien
Karakteristika Tette matter med krypende jordstengler og grågrønne strå i knippe. Strå trinne og stive, glatte. Nedre stråblad slireformet og svartbrune, det øverste med grønn eller hinnetynn slire med tverr åpning og en trådsmal, 5-10 mm lang plate. Aks eggformet, 2-3 mm langt, med 2-3 blomster som står skrått på strået. Dekkskjell kastanjebrune, det nederste med grønn midtnerve som går ut i en liten brodd. Oftest uten hår.
Størrelse 4-10 cm
Andre som ligner Småsivaks
Utbredelse Grunn myr på baserik grunn i fjellet. Svært sjelden.
Foto Kristin Vigander OP Folldal august 2012 Foto Kristin Vigander OP Folldal august 2012 Foto Kristin Vigander Hjerkinn juli 2008