Home

Krypvier

  Salix repens var. repens
Creeping willow
Foto Kristin Vigander RO Karmøy juni 2012
Foto Kristin Vigander RO Karmøy juni 2012 Foto Kristin Vigander RO Karmøy juni 2012
  Den virtuelle flora
Latinsk navn repens = krypende (repere = krype (lat.))
Familie Salicaceae- vierfamilien
Karakteristika Krypende eller liten busk. Årskvister snaue eller grissent dunhåret., ca 1 mm tykke. Uten øreblad. Bladskaft tynne og snaue. Blad ca 1,5 cm lange, smale, overside oftest snau, underside blågrå med rette silkehår som til slutt faller av. Dekkskjell lyse nederst, rødbrune i spissen., finhåret.
Størrelse 5-40 cm
Andre som ligner  
Utbredelse Myr, fukthei og fuktig beitemark, fuktig skog. Som regel basefattig grunn.
 
Foto Kristin Vigander VF Nalum juni 2006 Foto Kristin Vigander VF Nalum juni 2006 Foto Kristin Vigander VF Nalum juni 2006