Home

Kvass-starr

  Carex acuta
Slender tufted sedge
Vasstarr
Nikkende Star
Viiltosara
Foto Kristin Vigander Eikeren september 2004 Foto Kristin Vigander Eikeren september 2004 Foto Kristin Vigander Eikeren september 2004
 
Latinsk navn
Familie Starrfamilien
Karakteristika Store løse tuer. Nedre slirer blekbrune. Strå grove, kvasst trekantet, øverst ru. Blad 5-10 mm brede, mørkegrønne, lange, ruller seg sammen utover under tørke.
Kvasstarr har ofte strå som bøyer seg og "henger utover vannet", og støttebladene bøyer seg gjerne over aksene og henger nedover. Stråene hos kvasstarr er ikke noe merkbart høyere enn de sterile bladskuddene, og resultatet er at stråene er "gjemt" mellom bladmassen, og rager ikke opp over den. Forøvrig har kvasstarr ofte ganske bra avstand mellom hunaksene.
Størrelse 30-120 cm
Andre som ligner Bunkestarr. Den mest iøynefallende forskjellen er voksemåten: Kvasstarr har krypende underjordiske utløpere, og blir dermed stående i ganske jevne bestander/matter, mens bunkestarr er ekstremt tuedannende - dvs. bestanden består av adskilte, kraftige tuer
Utbredelse Vanlig på våt, næringsrik gjørme.
Foto Kristin Vigander Ås mai 2008 Foto Kristin Vigander Ås mai 2008  
 
Foto Kristin Vigander ØF Eidsberg juni 2013 Foto Kristin Vigander ØF Råde juni 2014 Foto Kristin Vigander Jämtland juni 2016
 
 
Foto Kristin Vigander Jämtland juni 2016 Foto Kristin Vigander Jämtland juni 2016