Kristins flora

Kystblåstjerne

  Tractema verna
Foto Kristin Vigander RO Karmøy juni 2012 Foto Kristin Vigander RO Karmøy juni 2012 Foto Kristin Vigander RO Karmøy juni 2012
 

Kystblåstjerne er rødlistet sterkt truet (EN) 2022

Latinsk navn  
Familie Hyacintaceae - hyasintfamilien
Karakteristika Løk stor som en hasselnøtt, 10-15 mm bred. Blad smale og stive, 1.5-3 mm brede, butte. Halvskjerm fåblomstret med opprette, lyseblå blomster. Støtteblad mer enn 4 mm lange, smale og spisse, visner tidlig. Blomsterblad 5-8 mm lange, frie.
Størrelse 5-15 cm
Andre som ligner  
Utbredelse Hjemlig eller tidlig kommet inn, kanskje i vikingtiden med for fra de britiske øyer. Gressbakke og grunt jorddekket berg. Vestlig, sjelden.
 
Foto Kristin Vigander Karmøy juni 2012 Foto Kristin Vigander Karmøy juni 2012. Hvit variant