Home

Kystjønnaks

Potamogeton polygonifolius
Bog pondweed
Foto Kristin Vigander AA Flekkerøy mai 2014 Foto Kristin Vigander RO Karmøy juni 2012 Foto Kristin Vigander RO Karmøy juni 2012
 
Latinsk navn
Familie Potamogetonaceae - Tjønnaksfamilien
Karakteristika

Stengel lite grenet. Undervannsblad smalt lansettformet, tydelig skaftet, tynne og gjennomskinnelige. Flyteblad skaftet og med elliptisk, blankt grønn og fettglinsende plate. Slirehinne 3-4 cm lang, tynn, faller tidlig av. Aks ca 4 cm langt, rødbrunt. Frukt rustbrun eller rødbrun.

Størrelse 20-50 cm
Andre som ligner
Utbredelse Stille bekker og smådammer med surt vann. Sørlig- vestlig.
 
Foto Kristin Vigander AA Flekkerøy mai 2014 Foto Kristin Vigander AA Flekkerøy mai 2014 Foto Kristin Vigander AA Flekkerøy mai 2014