Home

Langstarr

Carex elongata
Elongated sedge
Foto Kristin Vigander Stavnes juni 2007 Foto Kristin Vigander Stavnes juni 2007 Foto Kristin Vigander Stavnes juni 2007
GRUPPE 2- SEKSJON ELONGATAE
Den virtuelle flora
Latinsk navn
Familie Starrfamilien
Karakteristika Store tuer. Blad lange, lysegrønne, 2-5 mm brede. Strå slakke og lutende, kvasst trekantet, rue. Akssamling lang og brun, avlange aks uten støtteblad. Hannblomster nederst i akset. Dekkskjell lysebrune og hinnekantet med grønn nerve. Fruktgjemme 3-4 mm langt, brungrønt, med sterke nerver på hver side, smalner jevnt til et rutt nebb. Fruktgjemmene bøyer seg utover som modne.
Størrelse 30-60 cm
Andre som ligner
Utbredelse og voksested Skogmyr, Flommarkskog, bekkekanter, noe basekrevende
Foto Kristin Vigander Stavnes juni 2007 Foto Kristin Vigander Bjørkøya juni 2011 Foto Kristin Vigander Stavnes juni 2007