Home

Lapprose

  Rhododendron lapponicum
Foto Kristin Vigander OP Besstrondfjellet Vågå aug 2012 Foto Norman Hagen Lom aug 2004 Foto Norman Hagen Lom aug 2004
 

Lapprose er rødlistet sårbar (VU) 2022

Latinsk navn  
Familie Ericaceae - lyngfamilien
Karakteristika Dvergbusk. Knudrete kvister med blad i toppen. Blad vintergrønne, mørkegrønne på oversiden, rustfarget og kjertelprikket på undersiden. Blomser åpne, ca 2 cm brede, i skjerm. Kronblad purpurrøde, sammenvokste. Griffel lang og bøyd. Sterkt aromatisk.
Størrelse 3-10 cm
Andre som ligner  
Utbredelse Rabb i fjellet, sjelden i bjørke- og furuskog, bare på baserik grunn. I sør sjelden i OP Vågå, Lom, Lesja, Dovre. I nord spredd fra NO Rana til FI Porsanger.
 
 
Foto Kristin Vigander OP Bøverdal juni 2018 Foto Kristin Vigander OP Bøverdal juni 2018