Home

Legesteinfrø

Lithospermum officinale
Common gromwell
Stenfrö
Læge-Stenfrö
Rohtorusojuuri
Foto Kristin Vigander Asker juni 2004 Foto Kristin Vigander Skien juni 2008 Foto Kristin Vigander Asker juni 2004
 

Legesteinfrø er rødlistet som nær truet (NT) 2022

Latinsk navn litho-spermum = sten-frø, officinale = medisin-
Familie

Rubladfamilien

Karakteristika

Flerårig. Stengel øverst rikt forgrenet. Blad spisse med tydelige sidenerver. Krone gulhvit, 3-4 mm bred, med 5 mm langt rør. Delfrukt 3 mm, glatt, glinsende hvite som små porselensegg.

Størrelse 30-80 cm
Andre som ligner
Utbredelse Sjelden på tørr kalkholdig jord. Skrenter i kyststrøk, bryn, veikanter.
Fruktene er glinsende hvite som små porselensegg
Foto Kristin Vigander AK Engervannet, Bærum juni 2008 Foto Kristin Vigander AK Engervannet, Bærum juni 2008  
 
Foto Kristin Vigander Sverige Omberg juli 2013 Foto Kristin Vigander Sverige Omberg juli 2013 Foto Kristin Vigander Møn Danmark juni 2014
 
 
Foto Kristin Vigander Møn Danmark juni 2014 Foto Kristin Vigander Møn Danmark juni 2014