Home

Legesteinkløver

Melilotus officinalis
Ribbed Melilot
Foto Kristin Vigander Tjøme juli 2002 Foto Kristin Vigander Tjøme juli 2002 Foto Kristin Vigander Tjøme juli 2002
 

Legesteinkløver er en fremmed art med svært høy risiko (SE) 2022

Latinsk navn
Familie Ertefamilien
Karakteristika

2-årig høy forgrenet urt med 3-koblete blad med tenner, lukter kumarin. Blomster i lange klaser fra bladhjørnene. Belg lik nøtt. Øreblad med hel kant. Krone gul.Vinger og seil like lange, lengre enn kjølen.

Størrelse 30-150 cm, krone 4-7 mm
Andre som ligner
Utbredelse Først kommet inn med ballastjord. Først funnet i 1861. Veikanter, åkerkanter, skrotemark. Nokså vanlig i lavlandet på Østlandet og i kyst- og dalstrøk til Trondheim.
 
Foto Kristin Vigander ØF Råde juni 2014 Foto Kristin Vigander ØF Råde juni 2014 Foto Kristin Vigander ØF Råde juni 2014