Home

Legesteinkløver

Melilotus officinalis
Ribbed Melilot
Foto Kristin Vigander Tjøme juli 2002 Foto Kristin Vigander Tjøme juli 2002 Foto Kristin Vigander Tjøme juli 2002
Funnsted Den virtuelle flora
Latinsk navn
Familie Ertefamilien
Karakteristika

2-årig høy forgrenet urt med 3-koblete blad med tenner, lukter kumarin. Blomster i lange klaser fra bladhjørnene. Belg lik nøtt. Øreblad med hel kant. Krone gul.Vinger og seil like lange, lengre enn kjølen.

Størrelse 30-150 cm, krone 4-7 mm
Andre som ligner
Utbredelse Ganske sjelden på åpen, næringsrik grusjord. Veikanter, brakkmark.
 
Foto Kristin Vigander ØF Råde juni 2014 Foto Kristin Vigander ØF Råde juni 2014 Foto Kristin Vigander ØF Råde juni 2014