Home

Lemenstarr

Carex macloviana
Thick-headed sedge

 
     
Fra Islands flora    

Lemenstarr er rødlistet som sterkt truet (EN) 2022

Latinsk navn
Familie Starrfamilien
Karakteristika  
Størrelse  
Andre som ligner
Utbredelse og voksested