Home

Lerkespore

Corydalis intermedia
Foto Kristin Vigander Ullern april 2006 Foto Kristin Vigander Ullern april 2006 Foto Kristin Vigander Ullern april 2006
 
Funnsted
Dato
Latinsk navn
Familie Valmuefamilien
Karakteristika

Stengel tynn og slakk. Ett skjellformet blad nedenfor nederste bladfeste. Fåblomstret klase.

Størrelse
Andre som ligner Hagelerkespore
Utbredelse
Foto Kjersti Iversby Asker april 2008 Foto Kristin Vigander Jar mai 2006 Foto Kristin Vigander Jarseng april 2008


Dette er hybrid mellom lerkespore og hagelerkespore.
Foto: Kristin Vigander Ullern april 2006