Home

Lidstarr

  Carex lidii
Foto Kristin Vigander Svalbard Kapp Thorsen juli 2013 Foto Kristin Vigander Svalbard Kapp Thorsen juli 2013 Foto Kristin Vigander Svalbard Kapp Thorsen juli 2013
 

GRUPPE 2 SEKSJON FOETIDAE

Lidstarr har tidligere vært tolket som en hybrid C. maritim x parallela, men etter nyere undersøkelser er dette usikkert. Lidstarr har fått navn etter Johannes Lid, og er bare funnet på Svalbard.

Latinsk navn  
Familie Starrfamilien
Karakteristika

Tette matter, krypende jordstengler med tettstilte strå. Strå stivt opprette. Akssamling smal og tett. Aks smale og mørke, toppakset som regel lengre enn de andre. (Kilde: Lids flora)

Størrelse  
Utbredelse  
 
Foto Kristin Vigander Svalbard Kapp Thorsen juli 2013 Foto Kristin Vigander Svalbard Kapp Thorsen juli 2013 Foto Kristin Vigander Svalbard Kapp Thorsen juli 2013