Home

Lind

  Tilia cordata
Small-leaved lime
Foto Kristin Vigander Foto Kristin Vigander Jar mai 2005 Foto Kristin Vigander Bygdø juni 2005
Foto Kristin Vigander Hvervenbukta april 2010 Foto Kristin Vigander Oksenøya juli 2016 Foto Kristin Vigander Hvervenbukta april 2010
 
 
Foto Kristin Vigander Åmotfors Sverige februar 2008 Foto Kristin Vigander Bygdø mai 2019  
  Den virtuelle flora
Navn Tilia er navnet på lind hos Vergil. Cordata betyr hjerteformet, kommer av formen på bladene.
Familie Malvaceaea - Kattostfamilien
Karakteristika Stort tre opp til 20-30 m.Bladskaft snaue (=hårløse). Blad snaue på oversiden, blågrønne og snaue på undersiden, men med rustbrune hårdusker i nervevinklene. Lite synlige nerver av 3.orden.Blomsterstander med 4-15 blomster. Nøtt ikke helt rund, 6-7 mm lang, jevn eller med lave lister, lett og knuse mellom fingrene.
Størrelse  
Voksested Vokser i edelløvskog, berg og rasmark, men finnes også plantet.
Utbredelse I lavlandet nord til Brønnøy, Nordland
Forvekslingsarter Lind kan forveksles med parklind Tilia x vulgaris, men mens lind har blad som er grønne på oversiden og blågrønne på undersiden, har parklind blader som er grønne på begge sider. Hårduskene i bladvinklene på undersiden av bladene er dessuten hvite hos parklind. Parklind kan brukes på samme måte som lind.
Innholdsstoffer Blomstene inneholder mye nektar, eteriske oljer og garvestoffer.
Spiselighet og bruk Blomstene og de unge bladene brukes til garnityr og i salat. Blomstene med støtteblad brukes til te. Sevjen kan tappes og anvendes som drikke eller konsentreres til sirup.