Home

Lodneengkall

Rhinanthus alectorolophus
 
Foto Kristin Vigander Harstad juli 2008
Foto Kristin Vigander Harstad juli 2008  

Lodneengkall er en fremmed art uten kjent risiko (NK) 2022

Latinsk navn Rhin = nese, anthos = blomst, serotinus = sen
Familie Orobanchaceae - Snylterotfamilien (Tidligere maskeblomstfamilien)
Informasjon

De to bildene av storengkall fra Harstad er trolig ikke storengkall, men den nyoppdagede lodneengkall, som først ble omtalt fra Harstad i 2016. Den er antatt innført med tyskerne under 2. verdenskrig. Siden har man også innsett at antagelig alle forekomster av storengkall i og rundt Trondheim egentlig er lodneengkall. Og da du fant den i Kvæfjord i 2008, var arten ikke kjent fra landet, og sto vel heller ikke i noen nordisk flora. Kvæfjord blir vel en ny kommune for arten, som altså først ble oppdaget i nabokommunen Harstad.

Mvh Trond Magne Storstad

Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter

 

Størrelse 25-50 cm
Andre som ligner Storengkall