Home

Lodnefiol

Viola hirta
Hairy violet
Foto Kristin Vigander Tøyen april 2006    

Lodnefiol er rødlistet som sterkt truet (EN) 2022

Se video om lodnefiol her

Latinsk navn Viola er et gammelt romersk navn, hirta = håret
Familie Fiolfamilien
Karakteristika Flerårig. Blad store og myklodne, bredest nær grunnen og med hjerteformet eller omtrent tverr grunn. Øreblad med få korte tenner. Forblad nedenfor midten av blomsterskaftet. Blomster uten lukt, med mørkt rødfiolett spore. Kronblad blåfiolette, de øverste 7-8 mm brede. Frø med vedheng, maurspredning.
Utbredelse Sjelden. Moss, Oslo, Hole, Hurum, Kragerø. Tidlig vår.
Andre som ligner Marsfiol, engfiol, myrfiol, bakkefiol
    Foto Kristin Vigander Hovedøya mai 2015