Home

Lodneføllblom

Leontodon hispidus
Rough Hawkbit
Sommarfibble
Stivhåret Borst
Kesämaitiainen
Foto Kristin Vigander Kragerø juni 2006 Foto Kristin Vigander Kragerø juni 2006 Foto Kristin Vigander Kragerø juni 2006

Lodneføllblom er rødlistet som sterkt truet (EN) 2022

Latinsk navn
Familie Korgplantefamilien
Karakteristika Blad dypt fliket, ruhåret av gaffelgreinete hår. Skaft ugreinet, bladløst. Korgdekke mørkt mykhåret av enkle og gaffelgrenete hår.
Størrelse 10-40 cm
Andre som ligner Kystgrisøre
Utbredelse Ganske vanlig på solåpent, tørt berg.
Foto Kristin Vigander Kragerø juni 2006 Foto Kristin Vigander Kragerø juni 2006 Foto Kristin Vigander Kragerø juni 2006
 
Foto Kristin Vigander Bømlo juni 2017 Foto Kristin Vigander Bømlo juni 2017 Foto Kristin Vigander Bømlo juni 2017