Home

Loppestarr

Carex pulicaris
Foto Kristin Vigander Steigen juli 2006 Foto Kristin Vigander Asmaløy juni 2007  
GRUPPE 1 - SEKSJON LEUCOGLOCHIN
Latinsk navn
Familie Starrfamilien
Karakteristika Grisne tuer uten krypende jordstengler. Blad trådsmale. Tynne strå. Aks med hannblomster øverst, 5-10 hunnblomster nederst. Dekkskjell faller av tidlig. Fruktgjemme 4.5-5.5 mm langt, smalner i begge ender, blankt purpurbrunt, først opprett, siden sprikende eller nedvendt.
Størrelse 10-20 cm
Andre som ligner
Utbredelse og voksested Nokså vanlig i kyststrøk
 
   
Foto Tove Hafnor Dahl Tromøya juli 2009