Home

Lundrapp

  Poa nemoralis
Foto Kristin Vigander Bygdø juni 2005 Foto Tove Hafnor Dahl VF Horten Falkensten juni 2010 Foto Kristin Vigander
   
Latinsk navn nemoralis = som vokser i lunder
Størrelse 30-70 cm
Familie Poaceae - gressfamilien
Karakteristika Grisne tuer med korte, ekstravaginale skudd. Strå tynne og rette, slakke til nikkende, glatte, med flere blad og 4-5 leddknuter. Glatte og blanke under leddknutene. Blad lange og smale, 1.5-2 mm brede. Det øverste stråbladet sitter ofte godt ovenfor midten og spriker som regel 45 grader ut fra strået. Slirehinne tverr og svært kort 0.3-0.5 mm. Topp smal med rue grener, ofte sammenknepet, grønn og litt brunfarget. Småaks smale og fåblomstret (ofte bare to blomster).
Utbredelse Tørr skog, skogkanter og berg. Vanlig i hele landet til over skoggrensen
Andre som ligner  
 
   
Foto Tove Hafnor Dahl Kristiansand mai 2010
Bestemt av Kåre Homble