Home

Lyngøyentrøst

Euphrasia micrantha
Foto Kristin Vigander ST Hitra juli 2011
(sannsynligvis lyngøyentrøst. Bestemt av Ingar Pareliussen)
Foto Kristin Vigander ST Hitra juli 2011 Foto Kristin Vigander ST Hitra juli 2011
Øyentrøst er små, uanselige planter. Finnes i mange varianter og mellomformer mellom artene.
Den virtuelle flora
Latinsk navn Euphrasia = velbefinnende
Familie Orobanchaceae - Snylterotfamilien (Tidligere maskeblomstfamilien)
Størrelse 5-20 cm
Karakteristika Stengel tynn. lite forgrenet, rødbrun eller purpurfarget. Blad små, nesten uten hår, ofte rødfarget på begge sider. Både stengelblad og støtteblad har skarpe tenner. Langt, smalt aks. Nederste blomst sitter oftest ved 6.-14. bladpar. Beger nesten uhåret. Krone smal, 4,5-6,5 mm lang, oftest fiolett eller purpurfarget.
Utbredelse Lynghei, mest på åpen, basefattig jord. Sørlig-vestlig.
Andre som ligner Kjerteløyentrøst
 
   
Foto Kristin Vigander ST Hitra juli 2011