Mahonie

Home Mahonium aquifolium
Oregon grape
Foto Kristin Vigander TE Frierfjorden mai 2008 Foto Kristin Vigander TE Frierfjorden mai 2008 Foto Kristin Vigander TE Frierfjorden mai 2008
Den virtuelle flora
Latinsk navn  
Familie Berberidaceae Berberisfamilien
Karakteristika Lav busk. Blad blankt mørkegrønne, finnet med to par brede, kvasstannete smablad, som sitter pa om vinteren.
Størrelse 5-20 cm
Andre som ligner Kristtorn
Utbredelse
   
Foto Kristin Vigander Tøyen mai 2008