Home

Mandelpil

Salix triandra
Almond Willow
Mandelpil
Mandel-Pil
Jokipaju
Foto Kristin Vigander Sverige Sundsvall Mjällådalen aug 2012 Foto Kristin Vigander Sverige Sundsvall Mjällådalen aug 2012 Foto Kristin Vigander Sverige Sundsvall Mjällådalen aug 2012
Den virtuelle flora

Mandelpil er rødlistet VU

Latinsk navn
Familie Salicaceae - vierfamilien
Karakteristika Busk eller lite tre. Kvister lange. kanelbrune, matte og snaue. Barken flasser av på eldre stammer slik at den rødbrune underbarken kommer frem. Blad avlange og kvasstannet, butte til spisse. Oversiden mørkegrønn, undersiden blekt grågrønn.
Størrelse 2-5 m
Utbredelse og voksested Skog og kratt på flommark langs større elver. Østlig.
Andre som ligner
 
 
Foto Kristin Vigander Sverige Sundsvall Mjällådalen aug 2012 Foto Kristin Vigander Sverige Sundsvall Mjällådalen aug 2012