Home

Marigras

  Hierochloë odorata
Holy grass
Myskgräs
Vellugtende Festgræs
Lännenmaarianheinä
Reyrgresi
Foto Kristin Vigander Saltdalen juli 2005 Foto Kristin Vigander Spåtind juli 2007 Foto Kristin Vigander Steigen juli 2006
   
Navn   Hierochloe av gresk hieros=hellig og chloe=gress. Odoratus betyr velluktende. 
Familie Poaceae - gressfamilien
Beskrivelse  Flerårig gress med kumarinduft, vokser i åpne, grisne matter eller tuer. Jordstengel dypt i jorda. Grunnblad lange og myke. Strå rette, oftest med 2-3 svært korte blad. Småaks 4-5 mm lange. Inneragner i sideblomstene grisent kanthåret, uten eller med en svært kort og tynn snerpe. Inneragn på midtblomst med omtrent tiltrykte hår øverst. Mild smak av vanilje.
Størrelse 20-60 cm
Forvekslingsarter   
 Voksested  Fuktig eng og beitemark, strender og rikmyr, mest på næringsrik grunn.
Utbredelse  Vanlig i det meste av landet, men mer sjelden på Sørlandet, Vestlande, i fjellet og i Finnmark. 
 Innholdsstoffer  Inneholder kumaringlykosid som gir den karakteristiske vaniljeduften eller duften av nyslått høy.
 Spiselig og bruk  Marigras brukes først og fremst som smakstilsetning i brennevin. Bladene kan brukes før blomstring. Basisbladene og blomsterakset kan brukes som pynt.  
 
Foto Kristin Vigander BU Rødungstøl juli 2012 Foto Kristin Vigander Jämtland juni 2016 Foto Kristin Vigander Jämtland juni 2016
 
   
Foto Norman Hagen VF Larvik: Rakke, Stavern 2004 (Plantefotoarkivet)