Home

Marisko

Villblomstenes dag Cypripedium calceolus
Ladys slipper
Foto Kristin Vigander BU Mjøndalen juni 05 Foto Kristin Vigander BU Mjøndalen juni 05 Foto Kristin Vigander BU Mjøndalen juni 05

Marisko er rødlistet sårbar (VU) 2022

Latinsk navn
Familie Orkidefamilien
Karakteristika Jordstengel krypende. Stengel med 3-4 eggfromete blad. Oftest 1, noen ganger 3-4 store blomster i toppen. Leppe tøffel- eller bolleformet, lysende gul med gjennomskinnelige flekker lengst bakerst. (Dette er en 'lysglugge' for insekter som har falt ned i begeret, og som forsøker å komme seg ut. Når de går mot lyset, sørger de for bestøvning). De 5 andre blomsterbladene er rødbrune (sjelden gule), de to nederste sammenvokst så nær som i spissen.
Størrelse 20-50 cm
Utbredelse
Foto Kristin Vigander BU Mjøndalen juni 05 Foto Kristin Vigander BU Mjøndalen juni 10
Den gule varianten er sjelden
Foto Kristin Vigander BU Mjøndalen juni 10