Home

Markkarse

  Lepidium campestre
Field pepperwort
Foto Kristin Vigander OS Bygdø mai 2005 Foto Kristin Vigander OS Bygdø mai 2005 Foto Kristin Vigander OS Bygdø mai 2005
 

Markkarse er en fremmed art med lav risiko (LO) 2022

Latinsk navn  
Familie Brassicaceae - Korsblomstfamilien
Karakteristika

Ett- til toårig. Stengel tettbladet, kort gråhåret. Ovenfor midten har stengelen stivt opprette, jevnhøye grener. Nedre blad grunt fliket., visner tidlig. Øvre blad smalt trekantet og grissent tannet. De er sittende og har brede bladører. Pollenknapper gule. Skulpe bredt vingekantet, snau, men med skjellformete blærer.

Størrelse 20-40 cm
Andre som ligner  
Utbredelse Innført, fra først av ved møller og med ballast, senere langs veier og jernbaner. Naturalisert på tørrbakke.
 
Foto Kristin Vigander AA Flekkerøy mai 2014 Foto Kristin Vigander AA Flekkerøy mai 2014 Foto Kristin Vigander AA Flekkerøy mai 2014
 
 
Foto Kristin Vigander AK, Asker Spirodden juni 2019 Foto Kristin Vigander AK, Asker Spirodden juni 2019