Home

Markrapp

  Poa trivialis
Rough meadow-grass
Kärrgrøe
Almindelig Rapgræs
Karheanurmikka
Hasveifgras
Foto Kristin Vigander ØF Eidsberg juni 2013 Foto Kristin Vigander ØF Eidsberg juni 2013 Foto Kristin Vigander Løvøya, Brevik juni 2005
  Den virtuelle flora
Latinsk navn  
Familie Gressfamilien
Karakteristika Flerårig eller 1-2 årig. Små tuer uten krypende underjordsskudd, men ofte korte overjordsskudd, veike røtter. Strå og bladslirer flate nederst, slirer rue, strå oftest litt rutt oppe. Blad gulgrønne eller ofte noe fiolettfarget, 2-4.5 mm brede, smalner jevnt mot spissen, myke. Slirehinne 4-10 mm lange, spiss. Topp åpen eller smal. Ytteragner smale. Inneragn tynn med høye, markerte nerver. (Kilde Lid-Lid)
Utbredelse  
Andre som ligner Engrapp