Home

Melbær

Arctostaphylos uva-ursi
Bearberry
Foto: Kristin Vigander, Brevik mai 2005 Foto Kristin Vigander VF Mølen april 2008 Foto Norman Hagen Lom august 2004
Inneholder fysiologisk virksomme stoffer, arbutin og andre. Har vært brukt i folkemedisinen mot en rekke sykdommer, både nyresykdommer, vattersott og skurv. Brukes fortsatt mot blæresykdommer.
   
Latinsk navn Arctos = bjørn, staphyle = drue. På latin er uva = drue og ursus = bjørn. Begge navn betyr altså det samme.
Familie Lyngfamilien
Karakteristika Teppedannende busk med spredte, omvendte eggformede, glinsende blad. Blomster i fåblomstrede klaser i grenspissene, krukkeformede, lyserøde. Rød stenfrukt. Melbæret er en flerkjernet stenfrukt. Blomsten er undersittende, begerrestene sitter derfor under frukten.
Størrelse 5-15 cm
Utbredelse Vanlig i lavlandet, hele landet.
Andre som ligner Tyttebær. Melbær har lange, nedliggende grener og kan dekke store flater. Tyttebær vokser mer rett opp. Melbærblad smalner nesten kileformet mot stilken, mens tyttebærbladene er mer regulært ovale. Melbærblad er flate, tyttebærblad er innrullet. Melbærblad er friskere, dypere grønne enn tyttebærbladene, og har et tydelig nervenett på oversiden. Fruktene ser like ut, men er helt forskjellig.
Rypebær
Foto Kristin Vigander Fyresdal september 2007 Foto Kristin Vigander Fyresdal september 2007 Foto: Norman Hagen
   
Foto Kristin Vigander Lom juni 2018