Home

Melnøkleblom

Primula farinosa

Bird's eye primrose

Majviva

Foto Kristin Vigander Sverige Falkøping juni 2009 Foto Kristin Vigander Sverige Falkøping juni 2009 Foto Kristin Vigander Sverige Falkøping juni 2009
 
 

Melnøkleblom finnes ikke i Norge. Den eneste av de fiolettfargete nøkleblomene som finnes i Syd-Sverige. Denne fant vi i et naturreservat utenfor Falkøping.

Latinsk navn
Familie Nøkleblomfamilien
Størrelse 5-25 cm
Karakteristika Blad melete under. Stengel lodden, melet, med inntil 20 blomster. Krone 8-16 mm, blekfiolett (sjelden purpurrød eller hvit).
Andre som ligner Fjellnøkleblom, smalnøkleblom
Utbredelse Ganske sjelden på åpen, fuktig, kalkrik jord. I tilbakegang
Foto Kristin Vigander Sverige Falkøping juni 2009 Foto Kristin Vigander Sverige Falkøping juni 2009 Foto Kristin Vigander Jämtland juni 2016
 
   
Foto Kristin Vigander Jämtland juni 2016