Home

Mølleløvehale

  Leonurus quinquelobatus
Motherwort
Foto Kristin Vigander Tøyen juli 2006 Foto Kristin Vigander Tøyen juli 2006 Foto Kristin Vigander Tøyen juli 2006
  Mølleløvehale er en fremmed art uten kjent risiko (NK) 2022
  Gammel medisinplante. Planten har også vært kalt hjerteurt. Det er en rent asiatisk plante, som har kommet til Europa som legeplante.
Latinsk navn leo = løve (latin), ura = hale (gresk). cardiaca = hjerte-
Familie Leppeblomstfamilien
Karakteristika

Flerårig. Stengel grov og grenet. Blad handfliket, de nedre ujamt 3-5-fliket, de øvre smale og grunt 3-fliket. Kranser små og mangeblomstret i hjørne av store blad. Krone lyserød og toleppet med ullhåret hetteformet overleppe. Stengel grissent håret med lange sprikende hår, både på og mellom ribbene. Blad dypere delt enn hos vanlig løvehale. (Kilde: Lid-Lid)

Størrelse 30-120 cm
Forvekslingsarter Løvehale har stengelribber som er tetthåret med 0.2-0.5 mm lange, nedbøyde hår, og bladene er grunt lappet.
Utbredelse Sjelden, rundt Oslofjorden.
 
Foto Kristin Vigander Tøyen juli 2006 Foto Kristin Vigander Tøyen juli 2006 Foto Kristin Vigander Tøyen juli 2006