Home

Moskusjordbær

  Fragaria moschata
Hautbois Strawberry
Foto Kristin Vigander Stabekk juni 2009 Foto Kristin Vigander Bygdø mai 04 Foto Kristin Vigander Bygdø mai 04
 

Moskusjordbær er en fremmed art med høy risiko (HI) 2022

Latinsk navn Fraga var de gamle romernes navn på jordbærplanten, frago = dufte.
Familie Rosefamilien
Karakteristika

Stengel høyere enn bladene. Blomsterskaft med tette, litt nedvendte fine hår. Særbo.

Størrelse 15-30 cm. Blomster 20-25 mm brede.
Andre som ligner Markjordbær, nakkebær
Utbredelse Ganske vanlig på frisk, moldrik jord.
 
Foto Anders Often Kongsvinger festning juli 06 Foto Anders Often Kongsvinger festning juli 06 Foto Kristin Vigander
 
Foto Kristin Vigander ØF Råde juni 2014 Foto Kristin Vigander ØF Råde juni 2014 Foto Kristin Vigander Øverlandselva mai 2022