Home

Musøre

Salix herbacea
Dwarf willow
Dvärgvide
Dværg-Pil
Vaivaispaju
Grasvíðir
Foto Kristin Vigander Junkerdalen juli 2005 Foto Kristin Vigander Junkerdalen juli 2005 Foto Kristin Vigander Oppdal juli 2008
 
Latinsk navn
Familie Salicaceae - vierfamilien
Karakteristika Dvergbusk. Hvite stengler som kryper i jorden. Korte, tynne og brune grener over jorden. En sjelden gang en liten dvergbusk med overjordsskudd. Sideskudd går ut i spiss vinkel. Blad blankt grønne på begge sider, tynne, snaue og kvasstannet, med tett nervenett, litt utrandet. Blomstrer etter løvsprett. Toppstilt aks med 5-15 blomster. Dekkskjell gule eller røde, nesten snaue (hårløse). Kapslene er snaue, i motsetning til hos våre to andre dvergvierarter, polarvier og rynkevier.
Utbredelse Mest i snøleie, høyfjell og tundra, eller langs stier og i vannkanter. I kyststrøk i hei, lite basekrevende.
Svalbard: Bare funnet ved Sørkapp, Hornsund og Bjørnøya
Størrelse 1-5 cm
Andre som ligner Polarvier
Foto Kristin Vigander OP Sjoadalen aug 2012 Foto Norman Hagen Lom aug 2004 Foto Norman Hagen Lom aug 2004
 
Foto Kristin Vigander BU Rødungstøl juli 2012 Foto Kristin Vigander TR Skibotndalen august 2015