Home

Myrmjølke

Epilobium palustre
Marsh willowherb
Foto Kristin Vigander Bøgaset juli 2004 Foto Kristin Vigander Bøgaset juli 2004 Foto Norman Hagen Lom aug 2004
 
Latinsk navn Epilobium er en sammentrekning av 'ion epi lobon', som betyr 'fiol oppå skulpen'. palustre = myr-
Familie Mjølkefamilien
Karakteristika

Kjennelig på de smale lansettformete bladene med tydelig nedrullet bladkant. Stengel rund, tett finlodden, med like lange leddeler og lange smale utløpere med løklignende vinterknopper. Blad motsatte, øverst spredtstilte, med antydning til tenner, under med hår på midtnerven. Kronblad 5- 8 mm, blekt rosa eller hvite. Klubbeformet arr.

Størrelse 15-50 cm
Andre som ligner Linmjølke
Utbredelse Vanlig på fuktig - våt humusjord.
Foto Kristin Vigander Straumen juli 2007 Foto Kristin Vigander Straumen juli 2007 Foto Kristin Vigander Straumen juli 2007