Home

Myrsauløk

  Triglochin palustris
Marsh arrow-grass
Kärrsälting
Kær-Trehage
Hentosuolake
Mýrasauðlaukur
Foto Kristin Vigander Sverige Falkøping juni 2009 Foto Kristin Vigander Salten Foto Kristin Vigander Salten juli 2005
   
Latinsk navn  
Familie Sauløkfamilien
Karakteristika

Jordstengel rak og løkformet. Noen trådformete blad, flate på oversiden nær grunnen. Stengel ca 1 mm tykk. Renninger med vinterknopper fra jordstengelen. Blomsterklase ca 2 cm lang, strekker seg sterkt i fruktstadiet. Frukt lang og smal, bare 3 av fruktbladene er fertile, spriker tilslutt.

Størrelse 10-40 cm
Andre som ligner Fjæresauløk
Utbredelse Våt, næringsrik myr, grøfter, vassig, våt beitemark. Nordpå også vanlig i strandeng og på leirete forstrand. Vanlig i hele landet til over skoggrensen.
 

Foto Kristin Vigander Salten juli 2005 Foto Kristin Vigander Sverige Falkøping juni 09 Foto Kristin Vigander Steigen juli 2007

 
   
Foto Kristin Vigander Jämtland juni 2016