Home

Myrsnelle

Equisetum palustre
Marsh horsetail
Kärrfräken
Kær-Padderok
Suokorte
Myrelfting
Foto Kristin Vigander Saltdalen juli 2005 Foto Kristin Vigander Saltdalen juli 2005 Foto Kristin Vigander TE Rauland august 2012
 
Latinsk navn
Familie Equisetaceae - Snellefamilien
Karakteristika En skuddgenerasjon. Jordstengel blankt svart. Stengel grønn til mørkegrønn, 2-3 mm tykk, med trang åpning og 5-7 ribber, ugrenet eller eller med ulikt lange femribbete grener, nedre grener noen ganger grenet på ny. Hver bladkrans har 4-10 tenner. Nederste ledd på hovedgrenene er mye kortere enn bladkransen på hovedskuddet.
Størrelse 10-40 cm
Utbredelse og voksested Myr og myrlendt skog, grøfter og våt eng og beitemark, mest på nærings- eller baserik grunn. Nokså vanlig i det meste av landet, men sjelden på Sørlandet.
Andre som ligner
 
Foto Kristin Vigander ST Hitra juli 2011 Foto Kristin Vigander ST Hitra juli 2011 Foto Kristin Vigander ST Hitra juli 2011