Home

Myrtelg

Thelypteris palustris
Marsh fern
 
Foto Kristin Vigander Holmestrand juli 06 Foto Kristin Vigander Holmestrand juli 06  

Myrtelg er rødlistet sårbar (VU) 2022

Latinsk navn
Familie Thelypteridaceae - hengevingfamilien
Karakteristika Tynt skaft, litt kortere enn bladet, brekker lett. Utvokste blad uten hår eller skjell, lysegrønne, ofte enkeltvis. Innerste par småfinner på hver hovedfinne oftest litt større enn de andre. Blad med sori er lenger enn vegetative blad og har trekantete småfinner med nedbøyde kanter. Sori små og hovformet. (Kilde Lid-Lid)
Størrelse 10-30 cm
Andre som ligner
Utbredelse Tjernkanter og sumpskog, næringsrik grunn. Sørøstlig. Sjelden i lavlandet fra Halden og Hvaler og Kristiansand nord til Ringsaker og Gran. Til 360 m i Oslo.