Home

Myrtevier

Salix myrsinites

Whortle-leaved Willow
Glansvide
Blåbær-Pil
Lettopaju

Foto Kristin Vigander OP Kongsvoll juli 2008 Foto Kristin Vigander OP Kongsvoll juni 2006 Foto Norman Hagen Lom aug 2004
 
Latinsk navn
Familie Salicaceae - vierfamilien
Karakteristika Små busker. Gråbrune, ujevne kvister, årskvister blankt kastanjebrune. Blad stive og glinsende mørkegrønne med små, kvasse tenner, helt glatte utpå sommeren. Visne blad sistter på kvistene til året etter. Blomster før løvsprett med purpurrøde aks som ofte er toppstilte og har blad på skaftet. Dekkskjell purpursvarte med lange, rette og hvite hår. Kapsel spiss og fiolett med hvite hår. Griffel lang og rødbrun. Arr purpurrøde, utbøyd. Pollenknapper purpurrøde før åpningen.
Størrelse 0.2-1 m
Utbredelse og voksested Myr og fuktig hei på baserik grunn. Nokså vanlig i fjellet og sjelden i åstrakter fra AK Nannestad og Bærum, BU Lier, TE Porsgrunn, AA Bykle og RO Hjelmeland. Sjelden på Vestlandet. Til 1750 i OP Lom.
Andre som ligner
 
Foto Kristin Vigander Bøverdalen juni 2018 Foto Kristin Vigander OP Grimsdalen august 2012
Dette er ikke myrtevier, men muligens en hybrid der myrtevier kan inngå. Andra möjliga föräldrar är S. phylicifolia och S. myrsinifolia. (Erik Ljungstrand)
Foto Kristin Vigander OP Grimsdalen august 2012
Dette er ikke myrtevier, men muligens en hybrid der myrtevier kan inngå. Andra möjliga föräldrar är S. phylicifolia och S. myrsinifolia. (Erik Ljungstrand)
 
   
Foto Norman Hagen Lom aug 2004