Home

Myskemaure

  Galium triflorum

Myskmåra
Treblomstret Snerre
Lehtomatara
 
Foto Kristin Vigander Sverige Sundsvall august 2012 Foto Kristin Vigander Sverige Sundsvall august 2012  
 

Myskemaure er rødliste nær truet (NT) 2022

Latinsk navn  
Familie Rubiaceae - Maurefamilien
Karakteristika

Flerårig. Stengel slakk og liggende, ru. Blad mørkegrønne, broddspisse, 5-10 mm brede, 6-8 i kransene, og med nedvendt krokhår på midtnerven på undersiden. God lukt (kumarin) når planten tørker. Kvaster åpne, sidestilte fra hjørne av kransene langs skuddene, med små blomster. Krone gulgrønn.

Størrelse 30-70 cm
Utbredelse Rik løv- og barskog, bekkekløfter
Andre som ligner Myske (men myske har små fremadrettede brodder på undersiden i stedet for krokhår).