Home

Nebbstarr

Carex lepidocarpa
Yellow sedge
Foto Kristin Vigander Steigen juli 2006 Foto Kristin Vigander Steigen juli 2006  
GRUPPE 5 SEKSJON CERATOCYSTIS -
Den virtuelle flora
Latinsk navn
Familie Starrfamilien
Karakteristika Små tuer med korte jordstengler. Blad f late, lysegrønne., 2-3 mm brede, mye kortere enn stråene, oftest opprette. Strå rake og litt rue øverst. Akssamling av ett hannaks på et 0.5-3 cm langt skaft som ofte står ut på skrå, og 1-2 oftest godt skilte, runde eller litt avlange sittende hunnaks. Nederste støtteblad er mye lengre enn akssamlingen, stivt og oftest nedbøyd etter blomstringen.
Utbredelse
Størrelse 20-40 cm
Andre som ligner
Foto Kristin Vigander Vega juli 2008 Foto Kristin Vigander Sverige Östgötland juli 2013 Foto Kristin Vigander Sverige Östgötland juli 2013