Home

Norne

  Calypso bulbosa
Foto Kristin Vigander Sverige (Strømsund) juni 2011 Foto Kristin Vigander Sverige (Strømsund) juni 2011 Foto Kristin Vigander Sverige (Strømsund) juni 2011
 

Ikke funnet i Norge(foreløpig)

Latinsk navn Bulbosa fra latin bulbus = løk
Familie Orkidefamilien
Karakteristika  
Størrelse 10-20 cm
Utbredelse  
Andre som ligner
 
 
Foto Kristin Vigander Sverige (ved Strømsund) juni 2011 Foto Kristin Vigander Sverige (ved Strømsund) juni 2011