Home

Nubbestarr

Carex loliacea
Foto Norman Hagen Salten juli 2005 Foto Kristin Vigander TR Skibotndalen august 2015 Foto Kristin Vigander TR Skibotndalen august 2015
GRUPPE 2 SEKSJON GLAREOSAE - Den virtuelle flora
Latinsk navn
Familie Starrfamilien
Karakteristika Grisne tuer. Blad gulgrønne, lange, 1-2 mm brede. Strå tynne og slakke, litt rue øverst. Akssamling åpen med 3-5 godt skilte, omtrent runde, fåblomstrete aks med sprikende fruktgjemme. Hannblomster ved grunnen av aksene. Dekkskjell bleke, uten spiss, kortere enn fruktgjemmene. Fruktgjemme 2-3 mm langt, først blekt, siden mørkt gråbrunt, matt, med tydelige, høye og ofte litt rødlige nerver., uten nebb.
Utbredelse
Størrelse 20-40 cm
Andre som ligner
 
Foto Kristin Vigander TR Skibotndalen august 2015 Foto Kristin Vigander TR Skibotndalen august 2015 Foto Kristin Vigander TR Skibotndalen august 2015