Home

Ørevier

  Salix aurita
Eared willow
Bindvide
Øret Pil
Virpapaju
olavsskjegg olavsskjegg olavsskjegg
Foto Kristin Vigander ØF Spjærøy Hvaler mai 2009 Foto Kristin Vigander ØF Spjærøy Hvaler mai 2009 Foto Kristin Vigander ØF Spjærøy Hvaler mai 2009
   
Latinsk navn  
Familie Saliceae - vierfamilien
Karakteristika Liten til mellomstor busk. Ujevne kvister med oftest 1-2 cm lange, smale vedåser. Årskvister tynne, snaue ller grisent korthåret, rødbrune. Blad 2.5-6 cm lange, opp til om trent dobbelt så lange som brede, omvendt eggformet, tynne, bukttannet med nedbøyd bølgete og tannet blakant., oversiden grøn og kort gråhåret, med nedsenket nervenett, undersiden grissent til tett grålodden og med svært høye og tydelige nerver. Mange parallelle tverrnerver mellom sidenervene på undersiden. Bladspiss skeiv og ofte nedbøyd. Øreblad store og skjevt nyreformet.
Størrelse 0.5-2.5 m
Andre som ligner Ligner mest på gråselje
Utbredelse  
 
olavsskjegg olavsskjegg  
Foto Kristin Vigander ØF Spjærøy Hvaler mai 2009 Foto Kristin Vigander ØF Spjærøy Hvaler mai 2009