Home

Ormetunge

  Ophioglossum vulgatum
Adder's tongue
Foto Kristin Vigander Spjærøy Hvaler mai 2009 Foto Kristin Vigander Spjærøy Hvaler mai 2009 Flora Kristin Vigander RO Karmøy juni 2012
 

Ormetunge er rødlistet nær truet (NT) 2022

Latinsk navn  
Familie Ophioglossaceae - ormetungefamilien
Karakteristika Blad enkeltstående, kjøttfulle og gulgrønne, mange blad er bare vegetative. Vegetativ del oftest mer enn 3 cm lang og 2 cm bred, med avrundet grunn. Sporangiedel akstformet og med to rekker med ca 10-40 innsenka sporangium.
Størrelse 5-20 cm
Andre som ligner  
Voksested Gressmark på baserik grunn- På slåtteeng i innlandet på Østlandet nord til Ringsaker og Jevnaker og i Seljord. Sjelden og har gått sterkt tilbake. På kysten mest på strandeng, spredd rundt Oslofjorden,
 
Flora Kristin Vigander RO Karmøy juni 2012 Foto Kristin Vigander Helsinki juni 2012 Foto Kristin Vigander Helsinki juni 2012