Home

Ormrot

Bistorta officinalis
Common bistort
Foto Kjell-Magne Ellingsen Nykirke, Horten aug 2010 Foto Kjell-Magne Ellingsen Nykirke, Horten aug 2010 Foto Kristin Vigander Asiago, Italia juli 2004
  Den virtuelle flora
Latinsk navn Bistorta = 'to ganger vridd'
Familie Polygonaceae - slireknefamilien
Karakteristika Jordstengel grov og knebøyd. Nedre blad har vingekant nedover bladskaftet, øvre blad har hjerteformet grunn. Blomster blekrosa i tykt, valseformet aks. Setter frukt, yngleknopper mangler.
Størrelse 20-70 cm
 
 
Foto Kristin Vigander Asiago, Italia juli 2004 Foto Kristin Vigander Asiago, Italia juli 2004