Home

Piggstarr

Carex muricata
Prickly sedge

Foto Kristin Vigander AK Bærum Jar mai 2008 Foto Kristin Vigander AK Bærum Jar mai 2008 Foto Kristin Vigander ØF Bile (Moss) mai 2010
Den virtuelle floraen
GRUPPE 2 SEKSJON PHAESTOGLOCHIN
Latinsk navn
Familie Starrfamilien
Karakteristika

Tuer med brune slirer ved grunnen. Blad grønne, 1.5-2.5 mm brede, med en lav, rundbueformet kant ('romansk bue') omtrent like høy som bred, mellom bladsliren og bladplaten. Strå opprette eller utbøyde. Akssamling avlang, grissen nederst, av 4-7 piggete aks, oftest brun under blomstringen. Hannblomster øverst i aksene. Dekkskjell brune med grønn nerve, 3-4 mm lange. Fruktgjemme med kort nebb. (Lid-Lid)

Piggstarr C. muricata:
Det er den typiske villaby-starren, veldig karakteristisk som ganske tette tuer med mye bladverk, inn mot varme murer og hushjørner etc. Egentlig er den ikke lett å skille fra tettstarr C. spicata, men tettstarr opplever jeg som et hakk mer "vill", den vokser mest i grasmark - på tørrbakker, i skogkanter etc, mens det man finner i byen er piggstarr. Dens egentlige økologi er mer bar jord i edelløvskog, steinete steder, rasmarker etc - og det passer godt med sekundærhabitatene på fortauer, ved murer og hushjørner.
De er mye enklere å kjenne igjen litt seinere i sesongen - da forsvinner også likheten med duskstarr komplett. Og i og for seg også med kjevle/taglstarr-gruppa. (Jan Wesenberg)

Størrelse
Andre som ligner Tettstarr
Utbredelse og voksested