Home

Pipeløk

Allium fistulosum

Welsh onion
Piplök
Foto Kristin Vigander OP Grimsdalen aug 2012 Foto Kristin Vigander OP Grimsdalen aug 2012 Foto Kristin Vigander OP Grimsdalen aug 2012
 

Pipeløk er rødlistet sterkt truet (EN) 2022

Latinsk navn  
Familie Alliaceae - løk
Karakteristika

Løk lang og lysebrun. Blad blågrønne og oppblåste. Blomsterstandskaft tykt, oppblåst og rørformet, tykkest på midten. Blomster hvite, i tett hode med to korte støtteblad. Blomsterblad 7-9 mm lange.

Størrelse 20-30 cm
Andre som ligner
Utbredelse Plantet på torvtak, naturalisert noen steder
 
 
Foto Kristin Vigander OP Grimsdalen aug 2012 Foto Kristin Vigander OP Grimsdalen aug 2012